Nowe urządzenie Cainiao Network, Boczna 5, 85-734 Bydgoszcz