Nowe urządzenie Cainiao Network, Składowa 2, 41-902 Bytom