Nowe urządzenie Cainiao Network, ul. Stanisława Węglarza 16, 20-141 Lublin