Nowe urządzenie Cainiao Network, Ładna 22, 03-629 Warszawa