Nowe urządzenie Cainiao Network, Popiełuszki 117, 15-657 Białystok